D & S Installatiewerken hecht aan kwaliteit en heeft daarom nauwe contacten met leveranciers van kwaliteitsproducten. Ons uitgangspunt is dat kwaliteit met betrekking tot apparatuur en installatie zich op termijn meer dan terugbetaalt...

D & S Installatiewerken schrijft kwaliteit met een grote K.....

Wij geven bijvoorbeeld :

Garantie van 10 jaar op lekkages

D & S Installatiewerken geeft een garantie van 10 jaar op de onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde reparaties of nieuwbouw van daken. Al de overige condities waaronder D & S Installatiewerken haar werkzaamheden uitvoert vind u terug onder de Algemene Voorwaarden die U via onze Home-pagina kunt opvragen.